Recent Posts

  نقش فرآیندهای نوین در حفظ ویتامین‌ها

یکی از اهداف تولیدکنندگان مواد غذایی توسعه و به‌کار بردن تکنولوژی‌هایی است که خصوصیات حسی و کیفی مطلوب را نگه می‌دارند یا ایجاد می‌کنند یا تغییرات نامطلوب ناشی از فرآیند را کاهش می‌دهند. استفاده از روش‌های محافظت فیزیکی (حرارت دادن، انجماد، دهیدراسیون، خشک کردن یا بسته بندی) یا شیمیایی (مانند کاهش pH یا استفاده از […]

محصولات پودری شیر

  در زمان های اخیر، شیر بر روی فیلم های نازکی به وسیله غلتک های حرارت دیده، خشک می شده است. این چنین خشک کن های غلطکی، مفهوم اصلی تولید پودر های شیر تا سال 1960 می باشدو از این سال به بعد خشک کن پاششی به کار گرفته شد. امروزه تولید پودر شیر تجارت […]

1-1-1- تاثیر بسته بندی بر ماندگاری ویتامین‌ها

مواد غذایی به‌منظور محافظت از عوامل مخرب و افزایش عمر انبار مانی بسته‌بندی می‌شوند. در بین مواد غذایی مختلف میوه‌ها و سبزی‌ها حاوی مقدار بیشتری از ویتامین‌ها می‌باشند، اما به‌دلیل محتوی آب بیشتر بعد از برداشت فسادپذیری بالاتری دارند و اگر بعد از برداشت سریعا به‌مصرف نرسند، به‌منظور افزایش عمر انبار مانی بایستی بسته‌بندی گردند […]

استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون

1-1-1- در فرایند پاستوریزاسیون، مواد غذایی تحت یک دمای بالای کافی برای تخریب همه میکروارگانیسم‌های موجود قرار می‌گیرند. برخلاف روش استریلیزاسیون در روش پاستوریزاسیون، برخی میکروارگانیسم‌های غیر پاتوژن زنده می‌مانند. این یک اصل است که در دمای بالاتر و زمان فرآیند کوتاه‌تر مواد مغذی بیشتری باقی می‌مانند. روش‌های مورد پذیرش برای پاستوریزاسیون شیر شامل روش‌های […]