Recent Posts

1-1-1- تاثیر بسته بندی بر ماندگاری ویتامین‌ها

مواد غذایی به‌منظور محافظت از عوامل مخرب و افزایش عمر انبار مانی بسته‌بندی می‌شوند. در بین مواد غذایی مختلف میوه‌ها و سبزی‌ها حاوی مقدار بیشتری از ویتامین‌ها می‌باشند، اما به‌دلیل محتوی آب بیشتر بعد از برداشت فسادپذیری بالاتری دارند و اگر بعد از برداشت سریعا به‌مصرف نرسند، به‌منظور افزایش عمر انبار مانی بایستی بسته‌بندی گردند […]

استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون

1-1-1- در فرایند پاستوریزاسیون، مواد غذایی تحت یک دمای بالای کافی برای تخریب همه میکروارگانیسم‌های موجود قرار می‌گیرند. برخلاف روش استریلیزاسیون در روش پاستوریزاسیون، برخی میکروارگانیسم‌های غیر پاتوژن زنده می‌مانند. این یک اصل است که در دمای بالاتر و زمان فرآیند کوتاه‌تر مواد مغذی بیشتری باقی می‌مانند. روش‌های مورد پذیرش برای پاستوریزاسیون شیر شامل روش‌های […]