— (325)

228609969500 دانشکده فنی گروه مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لولههای کربنی/ پلیمر رسانا از: مهدیه اردشیری لاجیمی استاد راهنما: دکتر…

— (324)

تمامی حقوق مادّی و معنوی مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوریهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به دانشگاه محقق اردبیلی میباشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت…

— (318)

دانشگاه قم دانشکده فنی مهندسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات عنوان: بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش…

— (309)

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر مهدی حیدری دهوئی…

— (306)

center000 کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته سجاد عبدالتاجدینی استاد راهنما: دکتر یاسر صمیمی پايان‌نامه برای دریافت کارشناسي ارشد مهندسی…

— (304)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته: مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي موضوع: تاثير نااطميناني بازده سهام بر…

— (301)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی و اجتماعی موضوع : شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با…

— (298)

دانشکده آموزش هاي الکترونيکي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي فناوري اطلاعات (تجارت الکترونيک)-ارائه یک مدل فرمال برای تحلیل زیر ساخت نرم افزاری در دیتا سنترها به کوشش…

— (290)

-84963024574500 1959610-237490 00 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: فناوري اطلاعات عنوان: ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر…

— (280)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: فناوری اطلاعات – گرایش مهندسی فناوری اطلاعات عنوان/موضوع: ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستمهای توزیع…